Hotline: 0937-505-118
Tìm theo thương hiệu
Xem nhiều hơnXem ít hơn
Tìm theo giá
< 500.000đ
500.000đ đến 1.000.000đ
2.000.000đ đến 3.000.000đ
3.000.000đ đến 4.000.000đ
4.000.000đ đến 5.000.000đ
Trên 5.000.000đ
Facebook

Thiết Bị Mạng

UniFi Secrurity Gateway Pro

UniFi Secrurity Gateway Pro

7,150,000 đ
UniFi Secrurity Gateway Pro
7,150,000 đ
UniFi Secrurity Gateway

UniFi Secrurity Gateway

3,025,000 đ
UniFi Secrurity Gateway
3,025,000 đ
Module quang SFP UF-SM-10G-S (1 cặp)

Module quang SFP UF-SM-10G-S (1 cặp)

4,895,000 đ
Module quang SFP UF-SM-10G-S (1 cặp)
4,895,000 đ
Module quang SFP UF-MM-10G (1 cặp)

Module quang SFP UF-MM-10G (1 cặp)

1,320,000 đ
Module quang SFP UF-MM-10G (1 cặp)
1,320,000 đ
Module quang SFP UF-MM-1G (1 cặp)

Module quang SFP UF-MM-1G (1 cặp)

660,000 đ
Module quang SFP UF-MM-1G (1 cặp)
660,000 đ
Module quang SFP UF-SM-10G (1 cặp)

Module quang SFP UF-SM-10G (1 cặp)

2,640,000 đ
Module quang SFP UF-SM-10G (1 cặp)
2,640,000 đ
Module quang SFP UF-SM-1G-S (1 cặp)

Module quang SFP UF-SM-1G-S (1 cặp)

880,000 đ
Module quang SFP UF-SM-1G-S (1 cặp)
880,000 đ
UniFi Switch US-24

UniFi Switch US-24

5,335,000 đ
UniFi Switch US-24
5,335,000 đ
UniFi Switch US-24-500W

UniFi Switch US-24-500W

14,850,000 đ
UniFi Switch US-24-500W
14,850,000 đ
UniFi Switch  US-24-250W

UniFi Switch US-24-250W

10,120,000 đ
UniFi Switch US-24-250W
10,120,000 đ
UniFi Switch US-16-150W

UniFi Switch US-16-150W

7,370,000 đ
UniFi Switch US-16-150W
7,370,000 đ
UniFi Switch  US-08-150W

UniFi Switch US-08-150W

5,115,000 đ
UniFi Switch US-08-150W
5,115,000 đ