Hotline: 0937-505-118
Tin chuyên ngành

Hướng dẫn cài đặt tài khoản mail trên Outlook 2013

Thứ tư, 11/03/2020, 07:23 GMT+7

Để bắt đầu, khái quát có 4 kiểu tài khoản mail như sau:

1. Tài khoản mail Google Apps.

2. Tài khoản mail server (email đặt trên server riêng).

3. Tài khoản mail hosting (email kèm theo hosting chạy web).

4. Tài khoản mail khác (hướng dẫn chung cho đa số các loại email trên thị trường)

Các bước cài đặt mail vào Outlook như sau:

Bước 1: Tại giao diện chính của Outlook -> chọn File -> Account Settings

Capture_16

Capture_17

Bước 2: Tại cửa sổ Account Settings -> chọn New ở góc trái

Capture_18

Bước 3: Ở cửa sổ mới mở ra, chọn Manual setup or additional server types -> chọn tiếp POP or IMAP ở cửa sổ tiếp theo

Capture_19

Capture_20

Bước 4: Điền các thông tin tài khoản mail vào bảng cấu hình. Sau khi điền click vào nút More settings để qua bước tiếp theo

Capture_21

Thông số chung:
Your Name: Tên đại diện của địa chỉ mail, điền thế nào cũng được.
Email Address: địa chỉ mail cần cài đặt.
Account Type: chọn IMAP (khuyên dùng) hoặc POP3. Nếu check mail trên nhiều thiết bị khác nhau thì nên sử dụng IMAP.
Username: địa chỉ mail cần cài đặt (lưu ý nhập đầy đủ địa chỉ mail).
Password: mật khẩu của địa chỉ mail.

Thông số cài đặt cho tài khoản mail Google Apps:
Incoming mail serverimap.gmail.com hoặc pop.gmail.com (tương ứng với account type phía trên).
Outgoing mail server (SMTP)smtp.gmail.com

Thông số cài đặt cho tài khoản mail server / hosting / khác:
Incoming mail servermail.tenmien.com (thay tenmien.com bằng tên miền của bạn).
Outgoing mail server (SMTP)mail.tenmien.com (thay tenmien.com bằng tên miền của bạn).

Bước 5: Sau khi điền thông số hoàn tất, click vào nút More Settings.
-> Tab Outgoing Server: Check vào dòng My outgoing server (SMTP) requires authentication

Capture_22

-> Tab Advanced: 

Thông số cài đặt cho tài khoản mail Google Apps / server:
Incoming Server Port993 (IMAP) hoặc 995 (POP) - EncryptionSSL
Outgoing Server Port465 - EncryptionSSL

Thông số cài đặt cho tài khoản mail hosting / khác:
Incoming Server Port143 (IMAP) hoặc 110 (POP) - EncryptionNone
Outgoing Server Port25 - EncryptionNone

Capture_23

  • Lưu ý: Trong các trường hợp cài đặt theo hướng dẫn trên không thành công thì bạn nên đổi port và phương thức bảo mật lại vì một số hệ thống mail có cấu hình riêng biệt và yêu cầu chứng thực SSL hoặc TLS để bảo mật.
  • Bước 6: Click OK để đóng bảng cấu hình More Settings sau đó click Next để xác thực tài khoản và kết thúc cài đặt. Ở bước này nếu bạn nhận được 2 dấu check thành công


Ý kiến của bạn